Enkele cursus

DAN Hazardous Marine Life Injuries

125,00

Artikelnummer: Hazardous Marine Lif Categorie:

Beschrijving

Info DAN Hazardous Marine Life Injuries
 
Deze cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en geïnteresseerd niet-duik-) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.
 
Cursusdoel
Het doel van deze cursus is het algemene duikpubliek en geïnteresseerde niet-duikers te trainen en op te leiden in de eerste hulptechnieken bij een mogelijke verwonding door gevaarlijke zeedieren. Deze cursus introduceert de identificatie van potentieel gevaarlijke zeedieren en hoe verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om te blijven leren.
Leerdoelen
   Vier soorten verwondingen door gevaarlijke zeedieren te identificeren
   Tenminste vijf giftige zeedieren te noemen
   Vijf algemene tekenen van contact met gif te noemen
   De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een verwonding door een giftig zeedier
   Tenminste drie zeedieren te noemen die een duiker kunnen bijten
   Twee algemene waarschuwingstekenen te noemen van een beet door een zeedier
   De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een bijtverwonding door een zeedier
   Tenminste drie zeedieren te noemen die irritaties bij duikers kunnen geven
   Tenminste vier algemene waarschuwingstekenen van irritaties te noemen
   De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor behandeling van het aanraken van onderwaterleven
   Twee algemene soorten zeevoedselvergiftiging te identificeren
   Tenminste drie vissoorten te noemen die zeevoedselvergiftiging kunnen geven
   Drie algemene waarschuwingstekenen te geven van zeevoedselvergiftiging
   De reden te geven waarom onderzoek door een arts nodig is wanneer er aan zeevoedselvergiftiging wordt gedacht
   De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor de behandeling bij verdenking van zeevoedselvergifitiging
   Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren
   De stappen op te noemen om een omgeving veiligheid beoordeling uit te voeren
   De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde duiker uit te voeren
   Een zorgzame houding te laten zien t.o.v. een duiker die ziek of gewond is
   De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing uitvoeren) bij een gewonde duiker
   Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor gewonde duikers te beschrijven
   De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen, waaronder directe druk, omhoogbrengen en het gebruik van drukverbanden en drukpunten
   Drukpunten te localiseren en toe te passen voor het onder controle brengen van externe bloedingen
   Verbanden aan te leggen om wonden veroorzaakt door gevaarlijke zeedieren te behandelen
   Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren
   Drukimmobilisatietechniek te demonstreren
   De onderdelen van een Noodassistentie Plan op te noemen
   Tenminste vijf technieken of richtlijnen op te noemen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen
De aard en de omvang van deze cursus is beperkt tot het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers, zoals kapiteins, watersporters en niet-duikende familieleden om potentieel gevaarlijke zeedieren te identificeren; eerste hulp te verlenen bij een verwonding door een gevaarlijk zeedier; en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te voorkomen. Deze cursus geeft geen training in reanimatie of duikreddingen. De trainingsoefeningen van deze cursus gaan ervan uit dat de zieke of gewonde duiker al aan de wal of aan boord van een schip is gebracht.